Сургалт

Сургалтын орчин дунд

 Сургалтын орчин дунд

                                             Хичээлийн 1-р байр 

                                           1 давхар "Үүд"-ний хэсэг


      Баруун жигүүр "Орос хэл"-ний хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин 

Зүүн жигүүр хойд Технологи, зураг зүйн хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин


      Зүүн урд жигүүр "Хөгжим"-ийн хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин 

                 Төв вестибюль сурагчдын уран бүтээлийн галерей

2 давхар Баруун жигүүр "Физик"-ийн хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин 

       Баруун жигүүр "Түүх нийгмийн ухаан"-ы сургалтыг дэмжих орчин

       Зүүн урд жигүүр "Газар зүй"-н хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин

        Зүүн урд жигүүр "МХБУЗ"-н хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин

    Хойт жигүүр "Биеийн тамир"-ын хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин

                                                 Олимп танхим

                                              Биеийн тамирын А заал

                                           Биеийн тамирын Б заал 


                                                     Бүжгийн заал

                                                           Соёлын төв

                        "Биологи"-ийн хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин

         Зүүн жигүүр "Математик"-н хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин 

Зүүн жигүүр "Мэдээлэл технологи"-н хичээлийн сургалтыг дэмжих орчин 

                                                         Төв хэсэг "Сансар"-ын орчин

                                                Төв хэсэг "Эко" орчинCopyrights © 2021
school84.mgl@gmail.com · 7015 0284 ·