Танилцуулга

Зорилго уриа

 Зорилго уриа  Зорилго уриа  Зорилго уриа

Сургуулийн эрхэм зорилго: Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, өөрийнх нь түвшинд ахиулах замаар сургах-хөгжүүлэх-төлөвшүүлэх үйлд чанарын ахиц гаргаж, ирээдүйн ЗӨВ МОНГОЛ ХҮН бэлтгэх

Тэргүүлэх  зорилтууд:  • Багшийг чадваржуулж, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга барилд сургах
  • Сурагч нэг бүрийг бүрийг өөрийнх нь түвшинд ахиулж, сурлагын чанарт эерэг өөрчлөлт гаргах
  • Сургалтын боломжит таатай орчин бүрдүүлж, ЕБС-ийн сургалтын орчны жишиг тогтоох

Сургуулийн уриа:   Мэдье - Чадъя - Хийе

 

Copyrights © 2021
school84.mgl@gmail.com · 7015 0284 ·